Gölcük’teki bungalov projesine Danıştay onayı

Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda, orman içindeki alanda 2016 yılında hazırlanan 25 bungalov, idare ve konuk evinin yapılması projesiyle ilgili, sivil toplum kuruşlarının konuyu mahkemeye taşımaları üzerine verilen projenin iptali kararı, Danıştay’da bozuldu.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı’nda orman içerisindeki alanlara bungalov, idare ve konuk evi ile kır lokantasının yapımı için 2016 yılında Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Planı Revizyonu projesi hazırlandı. 25 bungalov, idare ve konuk evinin yapımı için 19 Aralık 2017’de projenin ihalesi yapıldı.

2018’DE DURDURULDU, 2019’DA İPTAL OLDU

Bolu Belediyesi tarafından 2018 yılında 7 milyon TL harcanarak çam ormanlarının arasına 25 bungalov ev yapıldı. Projenin yüzde 80’inin tamamlandığı dönemde sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Gölcük Platformu, doğanın yapısının bozulacağı gerekçesiyle dava açtı.

Projeye karşı çıkan sivil toplum kuruluşları, bu süreçte Gölcük’te eylemler düzenleyip, projenin iptalini istedi. 2018 yılının aralık ayında, Bolu İdare Mahkemesi, projeyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. 2019 yılının mayıs ayında da mahkeme projeyi iptal etti.

BAKANLIK İTİRAZ ETTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bolu İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararına itiraz ederek davayı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2020 yılının mart ayında konuya ilişkin kararını açıkladı.

Kararda “Ankara Bölge İdare Mahkemesi dava konusu işlemin kısmen iptali, kısmen davanın reddi, kısmen davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda Bolu İdare Mahkemesi’nce verilen kararın istinafa başvurulan kısmı usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf başvurusunun reddine karar vermiştir” denildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin kararının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından dosya temyize taşınarak Danıştay’a itiraz edildi.

DANIŞTAY, İPTAL KARARINI BOZDU

Gölcük Tabiat Parkı’nda 2016 yılında başlayan süreçte Danıştay, projenin iptaline ilişkin mahkeme kararını oy çokluğuyla bozdu. Danıştay’ın kararında “Yapılarda doğal malzemenin kullanılacağı, doğayla bütünleşen yerel mimariyi bozmayan malzeme seçiminin zorunlu olduğu, ağaç dokusu ve doğal bitki örtüsünün hiçbir amaç için tahrip edilemeyeceği” ifadeleriyle projenin devam etmesine karar verildi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi de Danıştay’ın bozma kararına uydu. Açıklanan kararda, “Danıştay Altıncı Dairesinin bozma kararına uyularak davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulü ile 2016 yılı onaylı Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Planı Revizyonunun kır evleri (bungalov) kamp alanı ile idare-konuk evi kullanım kararlarına ilişkin olarak dava konusu işlemin iptali yolunda Bolu İdare Mahkemesince verilen kararın kaldırılmasına, esastan incelenen davanın reddine” ifadelerine yer verildi.

Kararın ardından, yapımı tamamlanmasına rağmen atıl şekilde bulunan 25 bungalovun bakım ve onarımları yapılarak projenin geri kalan kısımları da tamamlanarak tatilcilerin hizmetine sunulmasının önü açıldı.

“GEREKİRSE AYM’YE TAŞIYACAĞIZ”

Konuyu, ilk aşamada Gölcük Platformu adına yargıya taşıyan avukat Begüm Tunçel, projenin iptali için son olarak Anayasa Mahkemesi’ne gideceklerini belirterek şöyle konuştu:

– Danıştay kararı ile bilirkişi raporu karşılaştırıldığında teknik değerlendirmeye karşı sübjektif hiçbir bilimsel gerekçeye dayanmayan karardaki içler acısı durumu daha iyi ortaya çıkıyor. Danıştay kararında ağaçlara zarar verilmediği yazsa da bu da kesinlikle doğru değil ki bilirkişi raporuna yansıyan fotoğraflarda dahi ağaçlara verilen zararlar görülüyor.

– Raporda ayrıca bungalov olarak tabir edilen yapıların doğaya vereceği zararın yanında idare binası olarak hizmet verilmek üzere bölgede halen mevcut ve atıl durumdaki yapının basit onarımla kullanılabilir hale getirilebileceği ayrıntılı ve son derece açık bir biçimde ifade edilmiş iken aksi yönde verilen bu temelsiz karar bizleri son derece üzmüştür.

– Bu kararın nedenleri ve sonuçlarına dair söylenecek çok şey var aslında. Danıştay bozma kararına Bölge İdare Mahkemesi’nin direnme imkanı olmadığı için bozma doğrultusunda bir karar verdi. Biz verilen bu kararı temyize taşıdık. Bundan sonra gerekir ise Anayasa Mahkemesi’ne de gideceğiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x